Novogodišnje ukrasne kutije

Kontakt telefon: 063/420-133

Kontakt telefon: 063/420-133

Kontakt telefon: 063/420-133 Dimenzije: 24 cm dužina, 24 cm visina, 7,5 cm širina

Kontakt telefon: 063/420-133 Dimenzije: 20 cm dužina, 6 cm visina, 13,5 cm širina

Kontakt telefon: 063/420-133 Dimenzije: 22cm dužina, 13,5 visina, 12,5 širina

Kontakt telefon: 063/420-133 Dimenzije: 20,5 cm dužina, 17,5 cm visina, 11,5 cm širina

Kontakt telefon: 063/420-133 Dimenzije: 19 cm dužina, 22,5 cm visina, 10 cm širina

Kutije sa natpisima i posvetama za posebne momente i ljude. Kontakt telefon: 063/420-133